Wedstrijden

Agenda

Competitie

  datum plaats verzamelen vissen
1 11 mei 2018 18:00 18:15 - 20:30
2 25 mei 2018 18:00 18:15 - 20:30
3 8 juni 2018 18:00 18:15 - 20:30
4 22 juni 2018 18:00 18:15 - 20:00
5 6 juli 18:00 18:15 - 20:30
6 18:00 18:15 - 20:30

De jeugdcompetitie start op 11 mei 2018!

Het viswater wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. 

Overige wedstrijden

  wedstrijd datum plaats verzamelen vissen
1 Koppelwedstrijd
2 Clubkampioenschap
3 Chococup
4 Jeugd Selectie
5 Jeugd kampioenschap NWN
6 NK Jeugd
7 Info-dag hsv A&O
8 HAL wedstrijd

 20 april 2018 : ouder -kind wedstrijd

13 juli 2018: koppelwedstrijd 

15 september 2018  : clubkampioenschap 

10 november 2018: Chococup 

13 oktober 2018: snert wedstrijd 

( locatie  viswater wordt op een later tijdstip bekend gemaakt  )

HSV Alkmaar & Omstreken
organiseert eencompetitie jeugdwitviswedstrijd
voor jongens en meisjes van 8 tot 18 jaar
Verzamelen aan het water om 18.00 uur
we vissen van ongeveer 18.15 tot 20.30 uur
Vaste hengel (maximaal 8 meter) en leefnet meenemen
verzamelen om 18.00 uur aan het water
opgeven via;
e-mail: hsvaenojeugd@live.nl
Kosten € 2,50
Voor eventuele wijzigingen kijk op de website www.hsvalkmaar.nl (jeugd)

Reglement HSV Alkmaar & Omstreken, jeugdafdeling 2018
Algemeen:
-  Leeftijd deelnemers minimaal 8 jaar en maximaal 18 jaar.
-  In het jaar dat je 8 jaar wordt mag je al mee vissen en in het jaar dat je 18 jaar wordt mag je nog mee vissen bij de jeugdafdeling.
-  De ouders van kinderen die vissen en die geen zwemdiploma hebben worden verantwoordelijk gehouden om hun eigen kind in de gaten te houden.
-  De kinderen moeten zelfstandig kunnen vissen, dit houd in: onthaken, beazen en peilen.
-  Vanaf het lint tot aan de waterkant is het voor de kinderen, de ouders blijven voor het lint, dus buiten het vak van de kinderen.
-  Het voeren: er mag niet gevoerd worden voor aanvang wedstrijd, toelichting voeren wordt gedaan door de jeugdcommissie.
-  Een ieder moet op tijd aanwezig zijn, om 18.00 wordt er geloot. Mocht je nog niet aanwezig zijn wordt er voor jou geloot.
-  Wanneer je bij de wedstrijd zonder afbericht weg blijft worden de kosten in rekening gebracht.
-  De jeugdcommissie is niet aansprakelijk voor schade aan materialen en derden.

-  Puntentelling is als volgt: voor elke 100 gram vis krijgt men 1 punt. En per gevangen vis 1 punt. Wanneer de punten zijn opgeteld geeft het hoogste aantal punten de       eerste plaats en het een na hoogste de 2de plaats enz.                                                                                                                                              
- Je kunt tijdens de competitie maar 1 keer op een “kop” of “staart” positie zitten.
- Als je een keer afwezig bent krijg je automatisch 5 punten meer dan het aantal opgegeven deelnemers aan de competitie.
- Voor het eindtotaal [competitie] tellen de vijf beste wedstrijden van een ieder.
- Mocht het eindtotaal dan nog gelijk zijn kijken we naar eerst naar het aantal en daarna  zo nodig naar het gewicht.
- Hulp is alleen toegestaan voor de wedstrijd om bv. de plateau/kist klaar te zetten.  Het peilen valt onder de wedstrijd.
- Wanneer er extreme problemen zijn mag er na overleg met de jeugdcommissie worden geholpen.
- Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, bij het niet afhalen vervalt je prijs tenzij  er voor de wedstrijd dit gemeld is aan de jeugdcommissie.
- Een ieder die zich niet houd aan het reglement wordt gediskwalificeerd. Na 2x volgt uitsluiting van het evenement.
- De beslissing van de jeugdcommissie behoort een ieder zonder commentaar te aanvaarden.
- Er mag gevist worden met 1 hengel waaraan 1 tuig en 1 haakje is bevestigd. Andere hengels/topsets mag je voorhanden hebben, maar zonder aas.
- De dobber moet het lood kunnen dragen.
- Bij het laatste signaal moet de vis in het leefnet/emmer zijn.
- Bij regen en wind wordt er gewoon door gevist, Bij onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestopt door de jeugdcommissie.
- Een leefnet verplicht. Lengte minimaal 1.80m. doorsnede minimaal 40 cm. 
- Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee in de puntentelling.

De kosten voor deelname aan de wedstrijden is € 2,50 per wedstrijd.

De prijsuitreiking zal gelijk na de wedstrijd plaatsvinden.

De jeugdvisvergunning/vispas van HSV Alkmaar & Omstreken moet altijd getoond kunnen worden, dus ook tijdens de wedstrijden, er kan worden gecontroleerd.

Er mag gevist worden met een vaste hengel (zonder opwindmechanisme) van maximaal 8 meter.

Een grote emmer of leefnet is verplicht.

Alleen het aas en voer verstrekt door de vereniging mag worden gebruikt.
Hulp door derden bij wedstrijden? Alleen toegestaan voor de wedstrijd, peilen valt onder de wedstrijd. Wanneer er extreme problemen zijn mag er na overleg met de jeugdcommissie, worden geholpen.  

De jeugdafdeling