Wedstrijden

Jeugdcommissie

Voorzitter
Andre Claessen
072 5125468
hsvaenojeugd@live.nl
 
Penningmeester
Fred Kuhlman
072 5640769
 
secretaris
Karin vd Berg
hsvaenojeugd@live.nl
 
lid
Ron Kouwen
 
lid
Ronald van Velzen
 
Lid
Daan kouwen