3e Hengel

Derde hengelvergunning (uitsluitend voor leden van HSV Alkmaar e.o.)
HSV Alkmaar e.o. heeft besloten een derde-hengelvergunning uit te geven, uitsluitend voor haar eigen leden. Deze vergunning is alleen geldig in de wateren van HSV Alkmaar e.o. met uitzondering van het Geestmerambacht.*
De derde hengelvergunning kost €17,50. Verzending kost €1,50 extra.

Hoe te verkrijgen?
Hij is schriftelijk te bestellen via ons kantoor, Reinaertlaan 37, 1813 JN Alkmaar.
Voor de Derde Hengelvergunning is 1 pasfoto nodig. Stuur deze, samen met een kopie van uw Vispas voor 2022 of met de volgende gegevens naar ons op:
- nummer van uw Vispas 2022 (0734700.....etc)
- naam
- adres
- geboortedatum
Na overmaking van €19,00 op (IBAN-)rekeningnummer NL92ABNA0512650403 met als kenmerk uw VISpasnummer wordt uw vergunning zsm toegestuurd.

Natuurlijk kunt u hem ook persoonlijk op woensdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur afhalen op ons kantoor. Vergeet ook dan niet om een pasfoto en uw Vispas 2022 van HSV Alkmaar e.o. mee te nemen. De kosten zijn dan €17,50
De geldigheidsduur van de derde hengelvergunnning is 1 jaar en moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Voor vragen mail naar hsvadmin@xs4all.nl


Bepalingen voor het vissen met 3 hengels
Deze zijn hetzelfde als de bepalingen vermeld in de Lijst van Viswateren 2019-2020-2021 op bladzijde 6 en 7:
De afstand tussen de twee buitenste hengels mag ten hoogste 5 meter bedragen. De lijn moet zoveel mogelijk haaks ten opzichte van de oever, dus recht voor de hengel, in het water liggen.

Voor het vissen met 3 hengels in het Geestmerambacht is een geldige VISpas, welke is voorzien van de landelijke derde hengelsticker voldoende.

Copyright 2013-2022