Zeevis agenda

 dag  datum  info  wedstrijd
 zondagmorgen  15 oktober  afgelast  1e competitiewedstrijd
 zondagmorgen  22 oktober  gevist Noordpier  reservedatum
 zondagmorgen  29 oktober  afgelast   competitiewedstrijd
 zondagmorgen  12 november  gevist Petten  2e compw / clubkampioenschap
 zondagmorgen  19 november  afgelast  reservedatum
 zaterdagavond  25 november  afgelast   competitiewedstrijd
 zaterdagavond  2 december  gevist strand Wijk a  3e competitiewedstrijd
 zondagmorgen  17 december  gevist Noordpier  4e competitiewedstrijd
 zaterdagavond  6 januari  gevist Noordzeekanaa  Grootste vis wedstrijd
 zondagmorgen  21 januari  gevist Noordzeekanaa  5e competitiewedstrijd
 zondagmorgen  28 januari  gevist strand Wijk a  koppelwedstrijd
 zondagmorgen  11 februari  gevist op strand Har  inhaaldag 6e comp wedstrijd
 zondagmorgen  18 februari  gevist op Noordpier  7e competitiewedstrijd
 zondagmorgen  3 maart  vervallen  reservedatum
 zondagmorgen  17 maart  gevist strand Wijk a  8e competitiewedstrijd
 zondagmorgen  24 maart  vervallen  reservedatum
 zaterdagavond  6 april  gevist op Noordpier  9e competitiewedstrijd
 zondagmorgen  14 april  vervallen  reservedatum
 zaterdagavond  20 april  Paviljoen  prijsuitreiking

Let op: de ontbrekende informatie zoals tijdstip van verzamelen en wedstrijdparcours wordt in de loop van de week, voorafgaande aan de wedstrijd per email bekendgemaakt.
De verzamelplek voor de wedstrijden op de Noordpier is op de parkeerplaats bij het restaurant van de Noordpier.
De verzamelplek voor de wedstrijden op het strand is op de parkeerplaats of het strand.

WEDSTRIJDREGLEMENT DE STERN - HSV ALKMAAR & OMSTREKEN

Zoals bij elke sport is er ook voor het zeevissen een reglement. De volgende regels dienen in acht genomen te worden bij de wedstrijden van "de Stern", de zeevisafdeling van HSV Alkmaar & Omstreken.
1) Er mag met één hengel gevist worden, voorzien van een onderlijn met maximaal 3 enkele haken.
2) Het gereed hebben van een beaasde onderlijn is toegestaan.
3) Een reservehengel zonder onderlijn is toegestaan.
4) Alle aassoorten zijn toegestaan. Ook is toegestaan het gebruik van kunstaas. Ook is toegestaan het gebruik van dobbers, kralen, voerkorfjes, afhouders, zilverpapier, veren, botlepels en geurstoffen.
5) Elk seizoen wordt er een competitie georganiseerd, die doorgaans bestaat uit 9 wedstrijden. Daarnaast worden er diverse speciale wedstrijden georganiseerd.
6) Het rooster van de competitie wordt vastgesteld door een roostercommissie.
7) Parkoer: Er worden minimaal twee competitiewedstrijden gevist in het Noordzeekanaal. De plaatsen van de wedstrijden in het Noordzeekanaal worden uitgeloot. Het parkoer bij de pont, wordt de eerste 100 meter vanaf de pont buiten het parkoer gehouden.
Bij de Noordpier ligt het parkoer tussen het hek bij de parkeerplaats, en de laatste bocht voor de kop van de pier. De oude kop valt binnen het parkoer, de aanlegsteiger bij de parkeerplaats valt buiten het parkoer.
7a) Bij elke wedstrijd dient de vispas meegenomen te worden. Bij slechte weersomstandigheden kan dan worden uitgeweken naar het Noordzeekanaal.
8) Mocht er een avondwedstrijd gevist worden in het Noordzeekanaal dan kan er een nachtvergunning nodig zijn. Deze dient aangeschaft te worden bij Sportvisserij Nederland.
9) Het aanvangstijdstip van de ochtendwedstrijden dient te liggen tussen 7 en 9 uur 's, uitgezonderd het Noordzeekanaal hier beginnen de ochtendwedstrijden niet voor 8.00 uur. Bij alle avondwedstrijden wordt er verzameld  tussen 17.00 uur en 18.00 uur.
10) Het beginsignaal en het eindsignaal van de wedstrijd worden kenbaar gemaakt door tijdafspraak.
11) De wedstrijden duren vier uur en worden gevist op een uitgezet parkoers; de plaats wordt d.m.v. loting toegewezen. Indien de wedstrijdleiding dit beslist kan hier vanaf worden geweken.
12) Het gebruik van een waadpak of lieslaarzen is toegestaan. Op het strand mag men de zee in tot kniehoogte. Men dient niet in de werprichting van de medevissers te lopen. Indien de wedstrijdleiding of de meetmeester constateert, dat er bij strandwedstrijden gewaad wordt tot voorbij de knie, dan kan de wedstrijdleiding 3 strafpunten geven per overtreding.
13) Alleen vissen aan eigen uitrusting gevangen tellen mee, uitgezonderd bliek en zandspiering. Vissen, die zijn gehaakt aan afgeworpen lijnen van anderen tellen dus niet mee. Haal je een eerder afgeworpen lijn binnen met vis, dan telt deze vis ook niet mee. Laat je een derde je onderlijn met vis binnendraaien, dan telt die vis niet mee. De wedstrijdleiding en de meetmeester hebben de bevoegdheid om op hun verzoek tijdens de wedstrijd de hengel op te laten halen ter controle van de onderlijn. Bij het niet voldoen aan dit verzoek kan de wedstrijdleiding 3 strafpunten geven.
14) De wedstrijd gaat te allen tijde door. Mocht de wedstrijd echter door onvoorziene omstandigheden toch niet door kunnen gaan, dan wordt u door de roostercommissie benaderd.
Indien een op zaterdagavond ingeroosterde competitiewedstrijd door te harde wind wordt afgelast en de weersvoorspelling is, dat de wind ’s nachts wegzakt, dan heeft de roostercommissie de vrijheid om de wedstrijd te verplaatsen naar de zondag. De wedstrijd wordt in dit geval niet verplaatst naar een ingeroosterde reservedatum en de uitslag telt gewoon mee in het klassement.
15) De nog niet opgemeten vis dient binnen een half uur na afloop van de wedstrijd door de visser persoonlijk bij de wedstrijdleiding of meetmeester aangeboden te worden om te meten. Mocht een visser tijdens de wedstrijd door onvoorziene omstandigheden beslissen eerder te stoppen en de meting niet af te kunnen of willen wachten, dan dient hij de reeds gevangen vis persoonlijk aan de wedstrijdleiding af te geven. Doet hij dit niet, dan telt de gevangen vis niet mee in de einduitslag.
16) Er wordt op lengte gevist, waarbij bliek en zandspiering uitgesloten zijn. Winnaar van een competitiewedstrijd is dus de visser met de meeste centimeters aan vis. Eindigen 2 of meerdere vissers met een gelijk aantal centimeters, dan wint de visser met de meeste vissen. Is dit ook gelijk, dan geeft de grootste vis de doorslag.
16a) Bij het ontruimen van de pier ten gevolge van verslechterende weersomstandigheden is de wedstrijd geldig als 2/3 van de wedstrijd is gevist. Is de geviste tijd minder dan 2/3, dan zal de wedstrijd in zijn geheel worden overgevist.
17) De gevangen vis wordt bij het meten afgerond op halve centimeters naar boven.
18) De visser dient zijn vangst te bewaren in een emmer water óf meteen na de vangst op te laten meten door de visser, die naast hem staat. Deze laatste noteert de vangst in het boekje van de visser en tekent voor de vangst. Daarna dient de vis levend teruggezet te worden of direkt gedood of gemerkt te worden, indien de vis wordt meegenomen. In het laatste geval dient de vis in een plastic tas of koelbox uit zicht bewaard te worden. Als de meetmeester langskomt, dient de nog op te meten vis zich te bevinden in een emmer met water. Indien de vis op een andere wijze aan de meetmeester wordt aangeboden, dan wordt deze niet gemeten en telt de vangst dus niet mee. Bij herhaling van het foutief aanbieden van vis kan de wedstrijdleiding 3 strafpunten geven.
19) De winnaar van een competitiewedstrijd krijgt 1 punt; de nummer 2 krijgt 2 punten; de nummer 3 krijgt 3 punten, enz.
20) De visser die de wedstrijd meevist, maar geen vis vangt, krijgt 2 punten meer dan het aantal deelnemers die wel vis hebben gevangen.
21) De visser die de wedstrijd niet meevist, krijgt 1 punt meer dan het aantal deelnemers aan de competitie.
22) Winnaar van het eindklassement van de competitie is de visser met het laagste aantal punten. Eindigen 2 of meerdere vissers met een gelijk aantal punten, dan wint degene met het grootste totaal aantal gevangen vissen. Mocht dat onverhoopt ook gelijk zijn, dan is de behaalde plaats van de laatste competitiewedstrijd beslissend. De slechtste wedstrijd telt hierbij niet mee.
22a) Er moeten minimaal 2/3 van het aantal ingeroosterde competitiewedstrijden zijn gevist om een kampioen uit te roepen. Wordt dit aantal niet gehaald, dan zal er een extra wedstrijd worden ingepland.
23) Problemen tussen deelnemers dienen zo veel mogelijk tijdens de wedstrijd te worden opgelost. Kom daarom meteen naar de wedstrijdcommissie toe of bel het 06-nummer van de wedstrijdcommissie, als een probleem zich voordoet. Protesten, die niet binnen een half uur na de wedstrijd zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
24) De winnaar van het eindklassement ontvangt op de jaarlijkse prijsuitreikingsavond een wisselbeker. De winnaar en de nummers 2 en 3 ontvangen tevens een trofee, die zij kunnen behouden. Daarnaast zijn er prijzen voor al diegenen die minimaal 3 competitiewedstrijden hebben meegevist. Deze prijzen dienen door de deelnemers zelf in ontvangst te worden genomen. Gebeurt dit niet, dan vervalt de prijs aan de vereniging.
25) De soortencompetitie houdt in, dat er elk seizoen bijgehouden wordt wie de meeste verschillende soorten vis vangt. Eindigen meerdere deelnemers met een gelijk aantal soorten, dan wint degene met het grootste totaal aantal centimeters van die verschillende soorten. De winnaar en de nummers 2 en 3 ontvangen een prijs op de jaarlijkse prijsuitreikingsavond. Voor de winnaar is een wisselbeker beschikbaar.
26) De recordlijst houdt in, dat er elk seizoen bijgehouden wordt wie van de verschillende gevangen vissoorten het grootste exemplaar vangt. 
27) De vereniging stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, verlies, beschadigingen etc.
28) De verantwoordelijkheid over het op correcte wijze in bezit hebben van ondermaatse vis ligt volledig bij de betreffende visser zelf.
29) De vissers worden dringend verzocht geen rommel, lijnen, haken, etc. op de visplaats achter te laten.
30) Het aantal deelnemers aan de competitie is beperkt teneinde de organisatie en het wedstrijdverloop controleerbaar te houden. De wedstrijdcommissie beslist of er nog plaats is voor nieuwe leden.
31) Vissers die zich in voorafgaande competities misdragen hebben, worden niet meer toegelaten tot de competitie.
32) Over gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie is bevoegd om bij overtreding van het reglement strafpunten te geven.
DE WEDSTRIJDCOMMISSIE VAN DE STERN WENST U GEZELLIGE EN SPORTIEVE WEDSTRIJDEN TOE!