Agenda

Competitie

 

  datum plaats verzamelen vissen
 1 10 mei 2019 18:00 18:15 - 20:30
 2 17 mei 2019 18:00 18:15 - 20:30
 3 24 mei 2019
 4
 5
 6

De jeugdcompetitie start op 10 mei 2019.

Voor de competitie tellen de chococup, koppel jeugdleden, snert wedstrijd ook mee in de telling.

Het viswater wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. 

 

Overige wedstrijden

 

  wedstrijd datum plaats verzamelen vissen
 1 koppelwedstrijd 14 juni 2019 Hoornse Vaart 1800 uur 18.30uur - 20
 2 Clubkampioenschap 5 juli 2019
 3 Snertwedstrijd jeugd/senior 12 oktober 2019
 4 ChocoCup 9 november 2019
 5
 6
 7
 8

 
( locatie  viswater en tijden worden op een later tijdstip bekend gemaakt  )

Reglement HSV Alkmaar & Omstreken
Jeugdafdeling 2019
Algemeen:
-  Leeftijd deelnemers minimaal 8 jaar en maximaal 18 jaar.
-  In het jaar dat je 8 jaar wordt mag je al mee vissen en in het jaar dat je 18 jaar wordt mag je nog mee vissen bij de jeugdafdeling.
-  De ouders van kinderen die vissen en die geen zwemdiploma hebben worden verantwoordelijk gehouden om hun eigen kind in de gaten te houden.
-  De kinderen moeten zelfstandig kunnen vissen, dit houd in: onthaken, beazen en peilen.
-  Vanaf het lint tot aan de waterkant is het voor de kinderen, de ouders blijven voor het lint, dus buiten het vak van de kinderen.
-  Het voeren: er mag niet gevoerd worden voor aanvang wedstrijd, toelichting voeren wordt gedaan door de jeugdcommissie.
-  Een ieder moet op tijd aanwezig zijn. Mocht je nog niet aanwezig zijn wordt er voor jou geloot.
-  Wanneer je bij de wedstrijd zonder afbericht weg blijft worden de kosten in rekening gebracht.
-  De jeugdcommissie is niet aansprakelijk voor schade aan materialen en derden.
- Privacywet / AGV, ouders stemmen automatisch in met het plaatsen van foto's op de website / Facebook. Zo niet dan moeten de ouders dit expliciet aangeven bij de jeugdcommissie.
-  Puntentelling is als volgt: voor elke 100 gram vis krijgt men 1 punt. En per gevangen vis 1 punt. Wanneer de punten zijn opgeteld geeft het hoogste aantal punten de eerste plaats en het een na hoogste de 2de plaats enz.
- Mocht het eindtotaal dan nog gelijk zijn kijken we naar eerst naar het aantal en daarna  zo nodig naar het gewicht.
- Hulp is alleen toegestaan voor de wedstrijd om bv. de plateau/kist klaar te zetten.  Het peilen valt onder de wedstrijd.
- Wanneer er extreme problemen zijn mag er na overleg met de jeugdcommissie worden geholpen.
- Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, bij het niet afhalen vervalt je prijs tenzij  er voor de wedstrijd dit gemeld is aan de jeugdcommissie.
- Een ieder die zich niet houd aan het reglement wordt gediskwalificeerd. Na 2x volgt uitsluiting van het evenement.
- De beslissing van de jeugdcommissie behoort een ieder zonder commentaar te aanvaarden.
- Er mag gevist worden met 1 hengel waaraan 1 tuig en 1 haakje is bevestigd. Andere hengels/topsets mag je voorhanden hebben, maar zonder aas.
- De dobber moet het lood kunnen dragen.
- Bij het laatste signaal moet de vis in het leefnet/emmer zijn.
- Bij regen en wind wordt er gewoon door gevist, Bij onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk gestopt door de jeugdcommissie.
- Een leefnet verplicht. Lengte minimaal 1.80m. doorsnede minimaal 40 cm. 
- Snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee in de puntentelling.
De kosten voor deelname aan de wedstrijden is € 3,- per wedstrijd.
De prijsuitreiking zal gelijk na de wedstrijd plaatsvinden.
De jeugdvisvergunning/vispas van HSV Alkmaar & Omstreken moet altijd getoond kunnen worden, dus ook tijdens de wedstrijden, er kan worden gecontroleerd.
Er mag gevist worden met een vaste hengel (zonder opwindmechanisme) van maximaal 8 meter.
Een leefnet is verplicht.
Alleen het aas en voer verstrekt door de vereniging mag worden gebruikt.
Hulp door derden bij wedstrijden? Alleen toegestaan voor de wedstrijd, peilen valt onder de wedstrijd. Wanneer er extreme problemen zijn mag er na overleg met de jeugdcommissie, worden geholpen.  

De jeugdafdeling

 

 

Copyright 2013-2022