Oprichting

De oprichting van HSV Alkmaar & Omstreken Het begon allemaal bij schoenmaker C. Janson in Alkmaar. Regelmatig trok hij met een jute zak richting Koedijk om schoenen op te halen en weg te brengen. Hij maakte dan van de gelegenheid gebruik om onderweg "een hengeltje uit te gooien". De heer H.F. Vleugel, die zijn schoenen bij Janson placht te laten repareren, ging vaak samen met hem vissen. Het was op zo'n vistochtje, dat een agent beide heren verbaliseerde wegens het snoeken met een dreg. In die tijd werd namelijk veel gestroopt, waarbij met grote dreggen snoeken in hun buik, rug of staart aangeslagen en uit het water gerukt werden. Dat bovengenoemde heren heel "weidelijk" aan het vissen waren, ging er bij die agent niet in. Voor hem was het stropen. Janson en Vleugel hadden nog wel een vergunning om te vissen, gehaald bij een beroepsvisser.

 

Toen de zaak voor de rechter kwam en in de pers verscheen, kwam het onder de aandacht van de heer Misset uit Scheveningen , een rechtskundig adviseur. Dit was hij ook al voor het toen al lang bestaande Centraal Nederlands Hengelaars Verbond, het C.N.H.V. "De heer Misset was een klein perkamentachtig mannetje, maar zo klein als hij was, zo groot was zijn kennis en tijdens rechtszittingen toverde hij het ene wetsartikel na het andere te voorschijn", aldus de heer Vleugel. De zaak liep tot in de Hoge Raad en werd gewonnen!

 

Ondertussen had de heer Misset de aanzet gegeven tot het oprichten van een afdeling "Alkmaar" van het C.N.H.V. De oprichtingsvergadering vond plaats in cafe "Modern" van Frans Piet in de Langestraat in aanwezigheid van tien lieden, die elkaar kenden van toevallige ontmoetingen in de toenmalige hengelsportzaak van de heer C.J. Klugt in de Hekelstraat. De officiele oprichtingsdatum is 19 september 1941. In het begin bestonden de voornaamste activiteiten van de vereniging uit het zoeken naar nieuwe leden. Eigen viswater had de vereniging niet en vergunningen moest je halen bij onder andere de beroepsvissers. In de oorlogsjaren viste men niet zozeer voor het genoegen. Er werd gevangen om de vis op te eten. De materialen waren natuurlijk ook heel anders: zware bamboe- stokken, gevlochten lijnen of lijnen van Zwitserse zijde, desnoods gebruikte men kettingkoord. En wat te denken van onderlijnen van koperdraad of ijzeren kettinkjes. In 1946 vonden er al baars- wedstrijden plaats en de opkomst was groot. Met honderdvijftig vissers toog men op een oude schuit van een beurtschipper richting Koedijk, haring en wittebrood in de knapzak. En dat er toen meer gevangen werd dan tegenwoordig hoeft geen betoog.

 

De heer Vleugel was lange tijd het enige nog in leven zijnde lid die nauw bij de oprichting betrokken is geweest. In 1981 werd hij dan ook, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan, tot lid van verdienste benoemd. Ook bij de viering van het vijftig jarig bestaan in 1991 ontbrak hij niet. Ieder jaar was hij op de jaarvergadering aanwezig en nam hij deel aan de bestuursdag. Helaas is hij in 1999 overleden, hij was toen 58 jaar lid.

Copyright 2013-2022